A més, treballem en estreta col·laboració amb els nostres clients, aportant-los productes a mida (mescles, dilucions i dissolucions) que s'adaptin a cadascuna de les seves necessitats.

Per a més informació sobre els nostres productes o formulacions a mida, contacta amb nosaltres trucant a el +93 451 06 36 o enviant-nos un email a pedido@brugues.com.